Terapie koněm

Psychoterapie pomocí koní

Kůň jako zrcadlo našich emocí

terapie s koněm

Pomocí koní a psychoterapie provázím lidi na cestě k porozumění své duše, nalezení vnitřního klidu, pro zvládání stresu či úzkostí. Koně na této cestě budou podporou. Pojďme se společně podívat na to, co terapie s koněm může přinést oproti klasické psychoterapii.

Kůň jako zrcadlo

Vše, co často sami neumíme popsat, nám koně laskavě přehrávají. Umí nám zrcadlit náš vnitřní svět - emoce, naše vzorce chování, nepříjemné zážitky, silné i slabé stránky. Kůň hraje roli koterapeuta a průvodce naší duše.

Sebepoznání

Koně nám pomáhají pojmenovat a zpracovat, co prožíváme, a navést nás na cestu změny, po které toužíme. Nabízejí nám jedinečnou příležitost učit se pobývat v momentě teď a tady. Díky jejich nehodnotící přítomnosti, transparentnosti a zpětné vazbě, se učíme poznávat svoji autentičnost a tím i sami sebe.

Posílení sebedůvěry a práce se strachem

Koně nám zrcadlením našeho prožívání umožňují setkání tváří v tvář s vlastním strachem. Tím, že si jej uvědomíme, pojmenujeme a v průběhu setkání jej dokážeme zmírnit, získáváme zpět velkou porci sebedůvěry. Často to jsou momenty, které silně rezonují s tím, co prožíváme v každodenním životě a zjistíme, že vše má své řešení, které si můžeme i modelově vyzkoušet.

Okamžitá zpětná vazba

Kůň tvoří okamžitý biofeedback našich reakcí. Jedná se proto o efektivní způsob terapie, kde můžeme ihned sledovat změny v prožívání, které v průběhu setkání nastanou.

Relaxace

Kontakt s koňmi a dotek jejich teplé srsti v kombinaci s pobytem venku v přírodě zklidňuje nervový systém a přináší člověku uvolnění. Někdy to nejdůležitější je jen být v jejich přítomnosti, zažít plnou důvěru, bezpodmínečné přijetí a své pocity sdílet.

Další benefity terapie

 • kůň usnadňuje terapeutický kontakt a motivuje člověka k další práci na sobě

 • pro adolescenty i dospělé může být kůň motivací pokračovat v terapii

 • zvýšení koncentrace

 • pomáhá zvládání stresu pomocí budování zdravých vyrovnávacích strategií

 • nehodnotící bezpečný prostor

 • pohyb na čerstvém vzduchu

TERAPIE s KONĚM

Vydejme se společně na dobrodružnou cestu za poznáním své duše

Nabízené služby

Každé setkání je jedinečné. Někdy je třeba vystoupit z komfortní zóny a zkusit něco nového. Terapie může probíhat i jinak než v křesle v pracovně.

Individuální terapie

Oproti klasické psychoterapii má terapie s koněm více zážitkový charakter. Tento terapeutický přístup pomáhá uvědomit si vlastní vzorce chování a prožívání v mezilidských vztazích. Nabízí jiný pohled na sebe pomocí zrcadlení koně.

Pro zájemce o dlouhodobou terapii nabízím možnost kombinace klasické terapie online a terapie s koněm. 

V SOUČASNOSTI PŘIJÍMÁM JEN KLIENTY NA:

 • DLOUHODOBOU TERAPII ONLINE  

 • ZÁJEMCE O TERÉNNÍ VÝJEZD NA TERAPII
  S VLASTNÍM KONĚM (okolí Prahy, jaro 2024)

Skupinové programy

Sebezkušenostní a teambuildingové programy se vytvářejí na míru podle požadavků skupiny. Většinou se jedná o jednorázové setkání nebo seriál několika programů, kdy každé má nějaké téma, možnost domluvit se na programu přímo ve vaší stáji. Pro více informací mne neváhejte kontaktovat. Vhodné pro dětské i dospělé kolektivy.

Možnost vytvořit na míru preventivní program pro třídní kolektiv s tématy jako je spolupráce, komunikace, zvládání emocí a zdravé vyrovnávací strategie.

další služby

Nabízím Individuální terapii online, a to jako doplněk Psychoterapie pomocí koní nebo i samostatně. Napište mi pro více informací a domluvu termínu.

Nabízím také lekce Horsemanshipu a Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o koňské etologii a práci s koňmi se země i hřbetu pomocí vzájemného porozumění.

Pro koho je terapie s koněm vhodná?

Každé setkání má jinou formu dle potřeb klienta a dle toho, na čem chce pracovat. Některé terapeutické setkání jsou dynamické a využívají technik k nacházení vlastních zdrojů potřebných pro změnu, které chcete dosáhnout. Jindy klient sám neví, s čím potřebuje pracovat a přichází s psychickou nepohodou a nespokojeností. Toto postupně odkrývá v setkáních inspirovaných přístupem zaměřeným na člověka a prvky metody somatic experiencing, která je zaměřena více na prožívání a naladění se na pocity ve vlastním těle.
Terapie koněm je vhodná i jako doplněk ke klasické psychoterapii či jiné odborné péči. Neobsahuje psychologickou diagnostiku ani výuku jezdectví.


Vhodnost terapie koněm:

Děti a dospívající

 • problematické zařazení do kolektivu a oběti šikany

 • pro zpracování traumatické události

 • hledání vlastní identity

 • úzkosti

 • ztráta motivace a nízká sebedůvěra

 • sebepoškozování a sebevražedné myšlenky

 • výchovné problémy

Terapii koněm nabízím zpravidla pro děti od 12 let. V případě mladších dětí se domlouvám individuálně.

Dospělí

 • úzkosti, deprese

 • problémy v mezilidských vztazích

 • zvládání krize

 • Pro všechny, kteří se chtějí zbavit nefunkčních vzorců chování a hledají terapeutický přístup, který bude nedirektivní, sebezkušenostní a který jim pomůže obnovit svou sebedůvěru.


„Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, pak se můžu změnit.“ Carl RogersHORSEMANSHIP

Přirozená komunikace neboli natural horsemanship je práce s koňmi, která vychází z pozorování komunikace koní ve stádě mezi sebou a využívá této “přirozené komunikace” při tréninku. Ve svých lekcích učím, jak pracovat s koňmi, aby došlo mezi člověkem a koněm k porozumění a jak si vzájemně naslouchat. Snažím se předat své znalosti pro to, jak s koněm pracovat, aby z něj byl bezpečný a spolehlivý partner při různých situacích.

Horsemanship by neměl být samostatná disciplína, ale “filosofie” mezi ostatními směry, tedy společný jazyk veškeré práce s koněm. Věřím, že neporozumění, je hlavní příčina veškerých problémů, které lidé při práci s koňmi zažívají.

Mojí inspirací jsou Warwick Schiller, Lucy Rees či Patt Parelli.

 

HIPOREHABILITACE V PEDAGOGICE A SOCIÁLNÍ PRAXI (HPSP)

Dle definice České hiporehabilitační společnosti, HPSP “využívá kontakt a interakci s koněm a prostředí určené pro chov koní, jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se speciálními potřebami, tedy lidí se zdravotním znevýhodněním nebo v nepříznivé sociální situaci nebo lidí těmito znevýhodněními ohrožených v rámci aplikovaných disciplín pedagogiky, sociální práce a sociální terapie.”

Zaměření lekcí HPSP je na učení se práce s koněm, etologii, přirozenou komunikaci, péči o koně, začátky jezdectví a práci s koněm ze země. Na pozadí probíhá podpora rozvoje sociálních dovedností jako je komunikace, spolupráce, empatie a zodpovědnost.

Lekce HPSP a Horsemanshipu bývají velmi podobné, zaměření každé lekce je vždy individuální podle potřeb klienta, případně věku, pokud se jedná o dětské klienty. Nejde stanovit pevnou linii toho, kde jde o výuku horsemanshipu a kde jde o rozvoj jiných dovedností.

 

Rozdíl Terapie koněm a lekcí Horsemanshipu či HPSP je v zaměření pozornosti.

V Terapii koněm se věnujeme prožívání člověka, tématům úzkostí a jiných obtíží, které v životě řeší. Horsemanship a HPSP se zaměřuje na porozumění koni a jak
s ním pracovat, sebezkušenost je až druhotný produkt, a není v nich prostor probírat ji do hloubky, nejedná se proto o terapii.


Máte zájem o terapii nebo se chcete zeptat, zda je pro vás vhodná?

Napište mi

Vyslechnu Vaše dotazy a v případě zájmu domluvíme termín setkání.
Název E-mail Zpráva Odeslat